Have them browse to the art piece and add notes around parts they want do my homework online for me to comment on.
Good news
Milow zwanger van zichzelf.
Johannes Genard krijgt suikerziekte na deelname vriendin aan Bake Off.
School Is Cool voor het eerst samen gezien op café.
Trophy Wall – School Is Cool op nummer 1 in Kirgizië, de Kirgiezen krijgen er maar niet genoeg van.

Drummers en bassisten staken wegens te hoge werkdruk

Drummers en bassisten van verscheidene Belgische bands legden vanochtend spontaan het werk neer. Zij vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. ‘Het zit heel diep’, zegt Toon Van Baelen, vakbondsafgevaardigde bij ACOD Cultuur en bassist bij School is Cool.

Het probleem doet zich al langer voor, zeggen misnoegde drummers en bassisten. “Als deel van de ritmesectie ben je nu eenmaal werkvolk, terwijl de frontman met de pluimen gaat lopen. Wij hebben er ons bij neergelegd dat we altijd wat in de schaduw staan”, zegt bassist Toon Van Baelen. “Maar het stoort ons dat de werkdruk almaar wordt opgevoerd en dat we geen duidelijkheid krijgen over de vakantieregeling en compensaties voor weekendwerk.”

De staking begon spontaan, maar de socialistische vakbond ACOD Cultuur, waar de meeste bassisten en drummers bij zijn aangesloten, erkende de staking intussen. “Het zit heel diep bij de mensen”, stelt Van Baelen. “De release van nieuwe platen zorgt voor onrust en onzekerheid op de werkvloer. Het management luistert niet naar onze noden.”

Johannes Genard, voorzitter van het VBF (Vereniging van Belgische Frontmannen), belooft dat de boodschap is aangekomen. “Wij zullen een betere overlegstructuur op poten zetten. Als teken van goede wil verlagen we tijdelijk het aantal beats per minuut”, somt Genard op.

De arbeiders zijn niet overtuigd. “Zolang die beloftes niet op papier staan, kruipen wij niet op het podium”, zegt Van Baelen. “Het wantrouwen is te groot.”

De drummers en bassisten vragen dat de overheid tussenbeide komt en een wettelijke limiet legt op het aantal beats per minuut dat zij mogen spelen. “Een gemiddelde van maximum 102 bpm lijkt ons aangewezen. Zodra het tempo structureel wordt opgevoerd, is dat niet meer werkbaar voor ons”, zegt Van Baelen. “Het moet een beetje menselijk blijven, hé.”

More than 7 000 students trust us to do their do my homework for me work 90% of customers place more than 5 orders with us special price $5 /page place an order using of calculus requires a lot of hard work.